Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Adatbank

KSH MUNKAERŐ-FELMÉRÉS

KSH MUNKAERŐ-FELMÉRÉS

A negyedéves Munkaerő-felmérés a lakosság – háztartásokban élő személyek – gazdasági aktivitásáról (foglalkoztatottságról és munkanélküliségről) nyújt információt. 

Adatgazda

Központi Statisztikai Hivatal

A felvétel célja

A lakosság gazdasági aktivitásának, ill. a  magyar munkaerőpiacon végbemenő főbb folyamatoknak a jellemzése, követése

Célsokaság

Demográfiai adatokat a kiválasztott háztartás minden tagjáról vesznek fel, gazdasági aktivitásra vonatkozó kérdéseket csak a 15-74 éves személyeknek tesznek fel

Adatszolgáltatók köre

Kérdőíves felmérés; Magyarország területén található magánháztartásokban élő népesség

A minta nagysága

22-34 ezer háztartás negyedévente, ami 45-70 ezer aktív korú és 15-20 ezer nem aktív korú személyi megfigyelést eredményez

Időszak

1992-2020 III. né, negyedévenként

Főbb adatcsoportok

Demográfiai jellemzők

Iskolai végzettség

Munkaerőpiaci státusz

Transzfer státusz

Háztartási jellemzők

Környezeti jellemzők

Egyéb jellemzők, megjegyzések

A mintavétel többlépcsős, rétegzett mintavételi eljárással történik.

Háztartási súlyok biztosítják a minta reprezentativitását.

A minta cseréje rotációs eljárással történik, háztartásonként 6 egymást követő negyedévben szerepelnek a mintába került háztartások.

Az adatok elérhetősége 

Az adatkérést minden esetben az Adatbank vezetője engedélyezi  az Adatbanki szabályzatban foglaltak alapján.