Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Adatbank

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

Országos kompetenciamérés

Az országos kompetenciamérés minden év májusában egységesen kerül megrendezésre a teljes 6. 8. és 10. évfolyamon. Az adatbázis minden évben különböző szintenként (intézményi, telephelyi, tanulói) tartalmazza a matematikai és olvasási teszteken elért eredményeket és a háttérkérdőívekből kapott válaszokat.

Adatgazda

Oktatási Hivatal

A felvétel célja

Nyilvános jelentés a teszteken elért eredményekről az intézmények és fenntartók számára

Célsokaság

Adott évben 6. 8. 10. osztályos tanulók és intézményeik (kivéve a csak SNI tanulókat oktató telephelyeket/iskolákat)

Adatszolgáltatók köre

A tesztek központilag kerülnek feldolgozásra, az intézményi és telephelyi háttérkérdőívet az adott intézmény/telephely vezetője, míg a tanulóit maga a tanuló, ill. családja tölti ki.

A minta nagysága

Adott évfolyam összes tanulója, kivéve a teszt megírásakor hiányzókat és azokat a tanulókat, akiket felmentettek a teszt megírása alól. (2006 és 2007-ben csak a 8. évfolyamon volt teljes körű a felmérés a 6 és 10. évfolyamról reprezentatív mintát vettek)

Időszak

2006-2017, évenként

Adatok szintjei

Intézményi

Telephelyi

Tanulói