A 15-64 éves népesség foglalkoztatási aránya és munkanélküliségi rátája nemenként az EU-15, valamint az EU-25 országaiban, 2005

Included Content