Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Adatbank

Adatbázisokról

Magyarország statisztikai adatgyűjtési rendszere nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően gazdag, e kincs kiaknázását azonban erősen megnehezíti, hogy az adatbázisok nincsenek kutatható állapotban, illetve csak akkor használhatók hosszas előkészületek nélkül, ha az elemzés az éppen aktuális felvételi hullámra és a legegyszerűbb aggregált statisztikák előállítására korlátozódik.

A mai sztenderdeknek megfelelő kutatás csak hosszú időszakot átfogó longitudinális adatokkal folytatható. Ehhez időben konzisztens panel vagy kvázipanel adatállományokra van szükség, ami megköveteli a változók és a kódolás időbeni harmonizálását, az ágazati, foglalkozási és területi kódváltozások áthidalását, kompromisszumos kódkészletek kialakítását. Az alapos elemzéshez a megfigyelt egyének és vállalatok rekordjait célszerű kiegészíteni a felvételeken kívüli információkkal, például földrajzi adatokkal és a diszkontáláshoz felhasználható ár-, bér- és adózási idősorokkal. A felvételekben meglévő, de az elemi rekordokban meg nem jelenő információkat ugyancsak érdemes kiaknázni, családi és háztartási, vagy ágazati és területi indikátorokat rendelve az egyénekhez, illetve vállalatokhoz.

A KRTK Adatbankja ezeket a feladatokat folyamatosan elvégzi és használatra kész adatbázisokat bocsát a felhasználók rendelkezésére.

A tisztított és harmonizált adatbázisokat a KRTK kutatói, szerzőtársaik és tanítványaik mellett külső felhasználók is használhatják, ha rendelkeznek az elsődleges adatgazdáktól átvett állományokkal és/vagy e szervek engedélyével. A tisztított adatbázisokat – ha erre igény mutatkozik – természetesen átadjuk a nyers adatokat biztosító adatgazdáknak.