Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Adatbank

A 15-64 éves népesség foglalkoztatási aránya és munkanélküliségi rátája nemenként az EU-15, valamint az EU-25 országaiban, 2007

Included Content