Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Adatbank

A 15–64 éves népesség foglalkoztatási aránya és a munkanélküliségi ráta nemenként az Uniós tagországokban, 2013

Included Content