Databank of Centre for Economic and Regional Studies

PUBLICATION

Válogatás az Adatbank adatait felhasználó 2015. évi tanulmányokból

Elek, Péter – Kiss, Norbert – Váradi, Balázs: A kistérségi járóbeteg-szakellátási kapacitások fejlesztésének hatásai: Egészségügyi gazdasági szemle LIII.évf.: 2015 (1) (28-38.o.)

Fertő, Imre – Varga, Ágnes: Az európai uniós támogatások hatása a kistérségek helyzetére: TÉR ÉS TÁRSADALOM XXIX.évf.: 2015 (1) (116-131.o.)

Hajdu, Tamás – Hermann, Zoltán – Horn, Dániel – Kertesi, Gábor – Kézdi, Gábor – Köllő, János – Varga, Júlia: Az érettségi védelmében:  Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék, 2015. 27 o. (Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2015/1.)

Hárs, Ágnes – Simon, Dávid: A munkaerő-migráció változása a kétezres években Magyarországon: Vizsgálat a munkaerő-felmérés adatai alapján, Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék, 2015. 108 o. (Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2015/2. )

Baranyai, Nóra – Berki, Márton – Halász, Levente – Koós, Bálint – Schuchmann, Júlia: A nagyváros-térségi “”társadalmi jól-lét”” (?) és a vidéki “”jól-lét deficit”” (?) In: Szirmai V (szerk.)

A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé . 480 o. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2015. (375-397 o.)”

Koós, Bálint: A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követően – avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására; TÉR ÉS TÁRSADALOM XXIX.évf.: 2015 (53-68.o.)

Koós, Bálint – Baranyai, Nóra – Baráth, Gabriella: A nagyváros-térségek gazdasági és társadalmi versenyképessége; In: Szirmai, Viktória (szerk.): A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé. 480 o. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2015. (303-326.o.)

Köllő, János: Patterns of integration: low-educated people and their jobs in Norway, Italy and Hungary; ECONOMICS OF TRANSITION, XXIII.évf.: 2015 (1) (105-134.o.)

Molnár, Tímea Laura: Individual and Peer Returns to Starting School Later: Academic Redshirting vs. Lucky Date of Birth, University of British Columbia, 2015

Cseres-Gergely, Zsombor – Scharle, Ágota – Földessy, Árpád: Evaluating the impact of a well-targeted wage subsidy using administrative data; Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies of HAS; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2015. 25 o. ( Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2015/3. )

Scharle, Ágota – Szikra, Dorottya: Recent Changes Moving Hungary Away from the European Social Model, In: Daniel Vaughan-Whitehead (szerk.): The European Social model in crisis: Is Europe losing its soul? . Cheltenham: Edward Elgar Publishing – International Labour Office, 2015. (229-261.o.)
 


Válogatás az Adatbank adatait felhasználó 2014. évi tanulmányokból

Bakó, Tamás: A magyarországi munkapiac 2012-2013-ban. In: Fazekas, Károly – Neumann, László (szerk.) Munkaerőpiaci Tükör, 2013. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, 2014. (19-38. o.)

Bakó, Tamás –  Cseres-Gergely, Zsombor – Kálmán, Judit – Molnár, György – Szabó, Tibor: A munkaerőpiac peremén levők és a költségvetés, 2014

Bakó, Tamás – Cseres-Gergely, Zsombor – Vincze, János: 2015-ös költségvetési projekció 2014 első felében, 2014

Bartus, Tamás: The Effect of Data Swapping Procedures on Regression Estimates: Evidence from a Simulation Study, Hungarian Statistical Review, CXII. évf.: (18) pp. 3-20. (2014)

Czibik, Ágnes – Hajdu, Miklós – Németh, Nándor – Nyírő, Zsuzsanna – Tóth, István János – Türei, Gergely: A migráció és a magyar migránsok jellemzői 1999-2011: tendenciák és a migránsok profilja a KSH Munkaerő-felmérés adatai alapján, Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014. (76 o.) ( Műhelytanulmányok; MT-DP 2014/4. ) (ISBN:978-615-5447-13-6)

Elek, Péter – Váradi, Balázs – Varga, Márton:  Effects of geographical accessibility on the use of outpatient care services: quasi-experimental evidence from administrative panel data Heslington : University of York, 2014. (34 o.) HEDG Working  Papers; WP 14/17)

Bakucs, Zoltán – Fertő, Imre –  Marreiros, Cristina G.: Socio-economic status and the structural change of dietary intake in Hungary, Acta Universitatis Sapientiae Economics and Business, II. évf.: 2014. január (5-19. o.)

Fertő, Imra – Varga, Ágnes: A jóllét területi különbségei Magyarországon: egy lehetséges térségfejlettségi index alkalmazása: Statisztikai Szemle XCII. évf.: 2014. október (874-891. o.)

Hajdu, Tamás – Kertesi, Gábor – Kézdi, Gábor:  Roma fiatalok a középiskolában: beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból. In: Kolosi, Tamás – Tóth, István György (szerk.), Társadalmi Riport 2014. 656 o., Budapest: TÁRKI, 2014. (265-302. o.)

Hajdu, Tamás – Hajdu, Gábor:  Élmények és tárgyak fogyasztásának kapcsolata a szubjektív jólléttel, Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2014. 38. o. (Műhelytanulmányok, MT-DP 2014/11. ) (ISBN:978-615-5447-25-9)

Altwicker-Hámori, Szilvia – Lovász, Anna:  A köz- és a magánszféra keresetkülönbségei Magyarországon 2002 és 2008 között – a béremelés hosszú távú hatása.  In: Fazekas, Károly – Neumann, László (szerk.) Munkaerőpiaci Tükör, 2013. 352. o., Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, 2014. (63-69. o.)

Altwicker-Hámori, Szilvia – Köllő, János: Kinek használ az évvesztés?  In: Bernáth G [et al ] (szerk.), Havas 70: 2. kötet . 436. o. [s. l.]: [s.n.], 2014. (319-338. o.)

Endrész, Marianna – Harasztosi, Péter: Corporate foreign currency borrowing and investment : the case of Hungary. Budapest: Magyar Nemzeti Bank (MNB), 2014. (29. o.) ( MNB Working Papers; 2014/1. )

Endrész, Marianna – Harasztosi, Péter: Corporate foreign currency borrowing and investment : the case of Hungary. Emerging Markets Review XXI. évf.: 2014. (265-287.o.)

Noelke, Clemens – Horn, Dániel:  Social transformation and the transition from vocational education to work in Hungary: a differences-in-differences approach. European Sociological Review XXX. évf.: (4) 2014. (431-443. o.)

Kertesi, Gábor – Kézdi, Gábor: On the test score gap between Roma and non-Roma students in Hungary and its potential causes. Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2014. 52. o. (Budapesti munkagazdaságtani füzetek; BWP 2014/1. ) (ISBN:978 615 5 447 11 2)

Kertesi, Gábor – Kézdi, Gábor: The kindergarten attendance allowance in Hungary: evaluation of a conditional cash transfer program. Acta Oeconomica: Periodical of The Hungarian Academy of Sciences, LXIV. évf.: (1) 27-49. o. (2014).  IF: 0.083*

Kertesi, Gábor – Kézdi, Gábor: Iskolai szegregáció, szabad iskolaválasztás és helyi oktatáspolitika 100 magyar városban. Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék, 2014. 45. o. ( Budapesti munkagazdaságtani füzetek = Budapest working papers on the labour market; BWP 2014/6. ) (ISBN:978-615-5447-36-5)

Nagy, Gábor – Koós, Bálint: First results in modelling objective well-being in Hungary at lower territorial level; Regional Statistics. IV. évf.: (2) 71-86. o. (2014)

Cseres-Gergely, Zsombor – Fazekas, Károly – Köllő, János – Lakatos, Judit – Czethoffer, Éva (szerk.): Statisztikai adatok [2013]; In: Fazekas, Károly – Neumann, László (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2013. 352 o. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, 2014. 249-334. o.

Czafit, Bence – Köllő, János: Labor market careers before and after incarceration; Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2014. 39 o. ( Budapesti munkagazdaságtani füzetek; BWP 2014/8. ) (ISBN:978 615 5447 51 8)

Eppich, Győző – Köllő, János: Foglalkoztatás a válság előtt, közben és után; In: Kolosi, Tamás – Tóth, István György (szerk.), Társadalmi Riport 2014. 656 o. Budapest: TÁRKI, 2014. 157-178. o.

Köllő, János: A legfontosabb tények, In: Fazekas, Károly – Neumann, László (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2013 . 352 o. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, 2014. 47-58. o.

Köllő, János: Az orvosbérekről és a hálapénzről, In: Fazekas, Károly – Neumann, László (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2013 . 352 o. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, 2014. (194-195. o.)

Köllő, János: A közszféra bérszintje és a magánszektorból átlépők szelekciója, In: Fazekas, Károly –  Neumann, László (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2013 . 352 o. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, 2014. (82-92. o.)

Köllő, János: Integrációs minták: iskolázatlan emberek és munkahelyeik Norvégiában, Olaszországban és Magyarországon, In: Kolosi, Tamás – Tóth, István György (szerk.): Társadalmi Riport 2014 . 656 o. Budapest: TÁRKI, 2014. (226-245. o.)

Köllő, János – Czafit, Bence: Labor market careers before and after incarceration, 30 p. Bonn : Institute for the Study of Labor (IZA) , (IZA Discussion Paper ; 8644) (2014)

Cukrowska, Ewa – Lovász, Anna: Are children driving the gender wage gap?: Comparative evidence from Poland and Hungary, Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2014. 33 p. (Budapesti munkagazdaságtani füzetek; BWP 2014/4. ) (ISBN:978 615 5447 29 7)

Lovász, Anna: Jobbak a nők esélyei a közszférában?: A női–férfi bérkülönbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a köz- és magánszférában, In: Fazekas, Károly – Neumann László (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2013 . 352 o. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, 2014. (70-72. o.)

Bakó, Tamás – Cseres-Gergely, Zsombor – Kálmán, Judit – Molnár, György – Szabó, Tibor: A munkaerőpiac peremén levők és a költségvetés 88 o. (2014)

Cseres-Gergely, Zsombor – Molnár, György: Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac, In: Kolosi, Tamás – Tóth, István György (szerk.): Társadalmi Riport 2014 . 656 o. Budapest: TÁRKI, 2014. (204-225. o.)

Farkas, Zsombor – Molnár, György – Molnár, Zsuzsanna: A közfoglalkoztatási csapda: a Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátteréről, helyzetéről és lehetőségeiről; Budapest: Magyar Szegénységellenes Hálózat, 2014. 119 o. (ISBN:978-963-08-8803-5)

Molnár, György – Kapitány, Zsuzsa: Miért elégedetlenek annyira a magyarok az életükkel?: a szubjektív jóllétet befolyásoló tényezők mikroszintű összehasonlító elemzése magyar és osztrák adatokon; Közgazdasági Szemle, LXI. évf.: 2014. június (637-671. o.)

Molnár, György – Kapitány, Zsuzsa: Miért választják munkahelynek a közszférát?: A szubjektív szempontok szerepe. A közszférában dolgozók elégedettsége, In: Fazekas, Károly – Neumann, László (szerk.):  Munkaerőpiaci Tükör, 2013 . 352 p. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, 2014. (103-114. o.)

Domokos, Veronika – Kocsis, Attila – Németh, Nándor: A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély programokban; Esély: Társadalom és Szociálpolitikai Folyóirat, XXIV. évf.: 2014. június (20-38. o.)

Pogonyi, Csaba Gábor: Unemployment and public transportation: evidence from Hungarian municipalities, Budapest: Central European University, 2014. www.etd.ceu.hu/2014/pogonyi_csaba.pdf

Berki, Erzsébet – Czethoffer, Éva – Szabó, Endre: Nővérek és más egészségügyi szakalkalmazottak, In: Fazekas, Károly – Neumann, László (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2013 . 352 p. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, 2014. (196-201. o.)

Berki, Erzsébet – Czethoffer, Éva – Szabó, Endre: Rendvédelmi dolgozók nyugdíj előtt és után, In: Fazekas, Károly – Neumann, László (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2013 . 352 o. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet; OFA, 2014. (202-210. o.)
 


Válogatás az Adatbank adatait felhasználó 2013. évi tanulmányokból

Altwicker-Hámori, Szilvia Köllő, János: Hungary: public sector labour market from crisis to crisis. In: Vaughan-Whitehead, D (szerk.): Public sector shock: the impact of policy retrenchment in Europe. Northampton: Edward Elgar, 2013. pp. 300-336.

Altwicker-Hámori, Szilvia – Lovász, Anna: A köz- és a magánszféra kereseti különbségei Magyarországon, 2002-2008. Javíthat-e hosszú távon a közalkalmazottak relatív helyzetén egy 50%-os béremelés? Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. május (500-522. o.)

Benedek, Dóra – Elek, Péter – Köllő, János: Adóelkerülés, adócsalás, fekete- és szürkefoglalkoztatás. In: Fazekas K, Benczúr P, Telegdy Á (szerk.): The Hungarian labour market: review and analysis 2013. Budapest: Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences; National Employment Non-profit Public Company, 2013. pp. 161-187.

Czibik, Ágnes – Németh, Nándor – Nyírő, Zsanna – Tóth, István János: A migráció és a magyar migránsok jellemzői 1999-2011. Tendenciák és a migránsok profilja a KSH Munkaerő-felmérés adatai alapján. Megjelenés alatt.

Cseres-Gergely, Zsombor: Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?: Eredmények a magyarországi nyugdíjkorhatár-emelés időszakából. Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. július-augusztus (837-864. o.)

D.E. Dănăcică, Determinants of Youth Unemployment Spells and Exit Destinations in Romania and Hungary, Megjelenés alatt, Acta Oeconomica Journal, Hungary.

D.E. Dănăcică: Researches regarding the impact of factors influencing unemployment spells and (re)employment probability in Romania, postdoctoral thesis, published by Romanian Academy Publishing House, Bucharest 2013

Elek, Péter – Szabó, Péter András: A közszférából történő munkaerő-kiáramlás elemzése Magyarországon. Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. május (601-628. o.)

Fazekas, Károly – Varga, Júlia (szerk.): Trendek és előrejelzések. Munkaerő-piaci prognózisok készítése. Szerkezetváltás a munkaerőpiacon. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2013.

Fazekas, Károly – Galasi, Péter: Bevezető. In: Fazekas K, Varga J (szerk.) Trendek és előrejelzések: munkaerő-piaci prognózisok készítése, szerkezetváltás a munkaerőpiacon. Budapest, MTA KRTK KTI, 2013. pp. 9-11.

Hárs, Ágnes: Magyarok – külföldön. Gondolatok a magyarok külföldi munkavállalásáról. Magyar Tudomány, 2013. március (286-291. o.)

Hermann, Zoltán – Varga, Júlia: Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) – a népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig. In: Fazekas,K–Varga,J (szerk.):Trendek és előrejelzések : munkaerő-piaci prognózisok készítése, szerkezetváltás a munkaerőpiacon. Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont,Közgazdaság-tudományi Intézet, 2013. pp. 203-225.

Hermann, Zoltán: Are you on the right track?: The effect of educational tracks on studentachievement in upper-secondary education in Hungary. Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, Budapest, 2013. 57 p. Budapest working papers on the labour market; BWP 2013/16.

Kertesi, Gábor – Kézdi, Gábor: School segregation, school choice and educational policies in 100 Hungarian towns. Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, 2013. 135 p.; BWP 2013/12.)

Kertesi, Gábor – Kézdi, Gábor: The achievement gap between Roma and non-Roma students in East Central Europe and its potential causes. Budapest: Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2013. 77 p. (GRINCOH Working Papers; WP 4.3 P4.11.)

Kertesi, Gábor – Kézdi, Gábor: The kindergarten attendance allowance in Hungary: an evaluation of a conditional cash transfer program. Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, BWP 2013/14.

Köllő, János: A közszféra bérszintje és a magánszektorból átlépők szelekciója 1997-2008 között. Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. május (523-554. o.)

Köllő, János: Foglalkoztatási csodák Európában: a tanulságok összefoglalása a munkaerő-piaci előrejelzés számára. Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. február (164-188. o.)

Köllő, János: Jobs for the low-educated: evidence from Norway, Italy and Hungary. Budapest: Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2013. 46 p. (GRINCOH Working Papers; WP 4.1 P4.4.)

Köllő, János: Munka hadának a lépése: Hogyan áll a foglalkoztatásért vívott háború? Magyar Narancs 25:(39) pp. 41-43. (2013)

Köllő, János: Patterns of integration: low educated people and their jobs in Norway, Italy and Hungary. Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies of HAS; Department of Human Resources, Corvinus University of Budapest, BWP 2013/15.

Köllő, János – Telegdy, Álmos: Előszó: tanulmányok a magyar közszféráról. Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. május (493-499. o.)

Lovász, Anna – Rigó, Mariann (2013): Vintage Effects, Ageing, and Productivity. Labour Economics, Vol. 22. pp. 46-60. Download: Download: http://dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2012.08.005

Lovász, Anna – Szabó-Morvai, Ágnes (2013): Befolyásolja a gyermekellátás az anyák munkakínálatát? A diszkontinuitás regressziós modell korlátainak kiterjesztése. BCE-MTA KRTK KTI, BWP 2013/13.

Lovász, Anna (2013): Jobbak a nők esélyei a közszférában? A női-férfi bérkülönbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a köz- és magánszférában. Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. július-augusztus (814-836. o.)

Molnár, György – Kapitány, Zsuzsa (2013): Munkahely a közszférában. Biztonság és hivatás, a szubjektív szempontok szerepe. Közgazdasági Szemle, LX. évf., 3013. július-augusztus (781-813. o)

Nagy, Gyula (2012): Az álláskeresés ösztönzése együttműködési feltételekkel. In: Fazekas, Károly – Scharle, Ágota (szerk.): A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet és MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 121-133. o.

Németh, Nándor (projektvezető) – Lőcsei, Hajnalka (szakmai vezető): A fejlesztési források szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában. Értékelési jelentés az NFÜ megrendelésére, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet, 2013. március 27. Letölthető: http://www.nfu.hu/a_fejlesztesi_forrasok_szerepe_a_leszakado_tersegek_dinamizalasaban 

Soós, Károly Attila: The Role of Intra-Industry Trade in the Industrial Upgradiong of the 10 CEECs New Members of the European Union. Kyoto University, Kyoto, Japan, 2013 June

Varga, Júlia: A közalkalmazotti béremelés hatása a tanárok pályaelhagyási döntésére. Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. május (579-600. o.)


Válogatás az Adatbank adatait felhasználó 2012. évi tanulmányokból

Altwicker-Hámori, Szilvia – Köllő, János. (2012): Whose Children Gain from Starting School Later? Evidence from Hungary. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice. Volume 18, Issue 5, pp. 459-488.

Altwicker-Hámori, Szilvia – Köllő, János (2012): Hungary: Public sector labour market from crisis to crisis. In: Vaughan-Whitehead, D. (ed): Public Sector Adjustments in Europe – Scope, Effects and Policy Issues, ILO, EC.

Balog Tímea (2012). A magyar oktatás megtérülési rátái 2006-2009. Kiadatlan szakdolgozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország.

Benedek Dóra – Elek Péter – Köllő János (2012): Adóelkerülés, adócsalás, fekete- és szürkefoglalkoztatás. In: Fazekas Károly – Benczúr Péter – Telegdy Álmos (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2012. Budapest, MTA KRTK KTI-OFA, 2012, 165-183. o.

Cseres-Gergely, Zsombor – Földessy, Árpád – Scharle, Ágota (2012): Bértámogatás hatása az idősebb munkavállalókra. In: Fazekas Károly – Benczúr Péter – Telegdy Álmos (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2012. Budapest, MTA KRTK KTI-OFA, 146-152. o.

Cseres-Gergely, Zsombor – Kátay, Gábor – Szörfi, Béla: A magyarországi munkapiac 2011-2012. In: Fazekas K, Benczúr P, Telegdy Á (szerk.) Munkaerőpiaci Tükör, 2012. Budapest: MTA KRTK KTI – OFA, 17-40. o.

Czibik Ágnes – Németh Nándor – Tóth István János (2013): A migráció tendenciái és a migránsok profilja a KSH Munkaerő-felmérés 1999-2011 közötti adatai alapján. Kézirat. Készült a TÁMOP-2.3.2-09/1-2009-0001 projekt “Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése”, 9. alprojekt “Inaktívak, aktívak előrejelzése” keretében.

D.E. Dănăcică: The Impact of Factors Influencing Unemployment Duration and Exit Destinations of Higher Educated People in Romania and Hungary, Studia Oeconomica Babes-Bolyai, vol 3/2012, pp.3-27.

D.E. Dănăcică: Unemployment Duration and Exit States of Women in Romania and Hungary, International Conference of Young Researchers, 16-17 November 2012, Budapest, Procedings FZKUSY pp.47-69

Earle, John Sutherland – Telegdy, Álmos – Antal, Gábor (2012): FDI and Wages: Evidence from Firm-Level and Linked Employer-Employee Data in Hungary, 1986-2008. Budapest, MTA KRTK, BCE, Budapest Working Papers 2012/9.

Earle, John Sutherland -Telegdy Álmos (2012): A külföldi beruházások hatásai a munkavállalók béreire, In: Fazekas Károly – Benczúr Péter – Telegdy Álmos (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2012. Budapest, MTA KRTK KTI-OFA, 2012, 215-230

Earle, John Sutherland -Telegdy Álmos (2012): Privatizáció, foglalkoztatás és bérek. In: Fazekas Károly – Benczúr Péter – Telegdy Álmos (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2012. Budapest, MTA KRTK KTI-OFA, 2012, 2315-230-248.

Elek, Péter – Köllő, János – Reizer, Balázs – Szabó, Péter András (2012): Kettős korlát modell a szürkebérezés  azonosítására. Lehmann, H.–Tatsiramos, K. (eds.), Research in Labor Economics, Vol 34: Informal Employment in Emerging and Transition Economies, Ch 4, 135–166. and IZA DP No. 6224, IZA, Bonn.

Elek, Péter – Köllő, János – Reizer, Balázs – Szabó, Péter András (2012): Kettős korlát modell a szürkebérezés azonosítására. Budapest, MTA KRTK, BCE, BWP 2012/1.

Fazekas Károly – Scharle Ágota (2012, szerk.): Nyugdíj, segély, közmunka. A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet és MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 2012

Fazekas Mihály (2012): A be nem jelentett foglalkoztatás mérése egyéni szintű járulékbevallási adatok alapján. Kézirat. Készült a TÁMOP-2.3.2-09/1-2009-0001 projekt “Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése”, 10. alprojekt “A be nem jelentett foglalkoztatás mértéke és szerkezete, hatása a hivatalos foglalkoztatási-munkanélküliségi adatokra” keretében.

Földessy, Árpád – Scharle Ágota (2012): Szürkít vagy fehérít? Az alkalmi munkavállalói könyv mint járulékkedvezmény, MTA KRTK KTI-OFA, Munkaerőpiaci Tükör 2012. 186-187. o.

Hárs Ágnes (2012): A munkaerő migrációja Magyarországon a kilencvenes és a kétezres években. Bevándorlás és elvándorlás a munkaerő-felmérés adatai alapján, Összegző tanulmány MTA KRTK KTI 2012. október. (még tanulmány)

Hárs Ágnes (2012): Atipikus foglalkoztatási formák Magyarországon a kilencvenes és a kétezres években. Budapest, MTA KRTK, BCE, BWP 2012/7. Letölthető: http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1207.pdf.

Hárs Ágnes (2013): Atipikus foglalkoztatási formák Magyarországon a kilencvenes és a kétezres években. Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. február.

Hárs Ágnes: The experiences of a new emigrant country. In: Kahanec – Zimmermann (eds.) Migration, Crisis, and Adjustment in an Enlarged E(M)U (szerkesztés alatt)

Hermann Zoltán – Varga Júlia: A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig – Iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. július-augusztus (854—891. o.), Emberi gazdaság

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2012): A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól, Közgazdasági Szemle, Vol. 59. No. 7-8, 2012, pp. 798-853. Letölthető: http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1326

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2012): Az óvodáztatási támogatásról. Egy feltételhez kötött készpénz-támogatási program értékelése. Közgazdasági Szemle, Vol. 59. No. 10., 2012, pp. 1045-1085. Letölthető: http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1338

Kertesi, Gábor – Kézdi Gábor (2012): Iskolák közötti etnikai szegregáció a magyar iskolarendszerben: földrajzi eloszlás és hosszú távú trendek. Statisztikai Szemle, Vol 90. (Special No. 16) pp. 18-45. Letölthető:  http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2012/2012_K16/2012_K16_018.pdf

Koren Miklós – Tóth Péter (2012): A külkereskedelem hatása a vállalati munkaerőre és a bérek alakulására. In: Fazekas Károly – Benczúr Péter – Telegdy Álmos (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2012. Budapest, MTA KRTK KTI-OFA, 2012, 249-274

Köllő János – Nacsa Beáta (2011): Wage effects of the financial and economic crisis: The case of Hungary. In: Verena Schmidt and Daniel Vaughan-Whitehead (eds.): The Impact of the Crisis on Wages in South-East Europe, ILO, 2011, 187-220.

Köllő János (2012): Foglalkoztatási csodák Európában – Tanulságok a munkaerő-piaci előrejelzés számára, TÁMOP 2.3.2., MTA KTI, kézirat.

Lovász Anna és Rigó Mariann (2012): Vintage Effects, Ageing, and Productivity. Labour Economics (accepted August 2012). Letölthető: http://dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2012.08.005

Lovász, Anna – Szabó-Morvai, Ágnes (2013): Formal Childcare Availability and Female Labor Supply. OTKA KJS-K-101665/2011 és KJS-K-101862/2011 pályázatok, műhelytanulmány, tervezett BWP: február 2013

Nagy Gyula (2011): Bevezetés a munkaerőpiacok empirikus elemzésébe. Egyetemi jegyzet. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Nagy Gyula (2011): Empirikus munkaerő-piaci elemzések gyakorlatanyag. Egyetemi jegyzet. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Nagy Gyula (2012): Az álláskeresés ösztönzése együttműködési feltételekkel. In: Fazekas Károly – Scharle Ágota (szerk.): A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet és MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 121-133. o.

Nagy, Gyula (2012): Using eligibility criteria to stimulate job search. In: Fazekas Károly – Scharle Ágota (szerk.): From pensions to public works. Hungarian employment policy from 1990 to 2010. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet és MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 117-129. o.

Pertold-Gebicka, Barbara – Lovász, Anna (2011): College degree supply, productivity spillovers, and occupational allocation of graduates in Central European countries. Letölthető: http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1103.pdf

Reizer Balázs, (2012): The Effect of Unemployment Benefit On The Length of Unemployment – The Case of Hungary, A Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület éves konferenciája, Budapest, 2012. december 20-21.

Reizer, Balázs, (2012): The Effect of Unemployment Benefit On The Length of Unemployment – The Case of Hungary. Szakdolgozat, Közép-Európai Egyetem, Budapest.

Rigó Mariann (2012): A szakszervezeti bérrés becslése Magyarországon, In: Fazekas Károly – Benczúr Péter – Telegdy Álmos (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör, 2012. Budapest, MTA KRTK KTI-OFA, 2012, 195-214