Közgazdasági- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Adatbank

KÖZOKTATÁSI STATISZTIKA (KIR-STAT)

KÖZOKTATÁSI STATISZTIKA (KIR-STAT)

A KIR-Stat adatbázis különböző szintenként, éves bontásban tartalmazza az adott évre vonatkozóan a köznevelési feladatot ellátó intézmények statisztikai adatait.

Adatgazda

Oktatási Hivatal

A felvétel célja

Köznevelési intézmények statisztikai adatszolgáltatása

Célsokaság

Magyarország területén működő összes köznevelési intézmény

Adatszolgáltatók köre

Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR adatszolgáltatási rendszeren keresztül bejelentkezett intézmények

A minta nagysága

Minden egyes oktatási intézmény, és minden oktatási intézmény minden feladatellátási helye

Időszak

2001-2017, évenként (az intézmények adatszolgáltatási kötelezettségének határideje október 15.)

Adatok szintjei

Intézményi

Feladat ellátási hely

Tanterv

Opcionális:

Szakmai

Gyógypedagógia

Főbb adatcsoportok

Székhely/telephely fő adatai

Felszereltség, tantermek

Pedagógusok, egyéb dolgozók

Osztály adatok

Tanulók létszámadatai különböző bontásokban

Magántanulók

Nyelvoktatás

Sikeres szakmai vizsgázók, érettségizők

Korai fejlesztés,fejlesztő felkészítés

Óvodai, bölcsődei intézményegységek adatai

Tankötelesek beiskolázása, beiskolázási nyitóadatok

SNI diákok

Egyéb jellemzők, megjegyzések

A KIR–STAT adatbázisa hierarchikusan épül fel; külön adatlapokat tartalmaz az intézmények, külön a feladatellátási helyek és külön a feladatellátási helyeken futó programok szintjén. Mindezek mellett külön adatlapokat töltetnek ki a szakképző, gyógypedagógiai, logopédiai nevelési tanácsadó, szakértői és rehabilitációs bizottság és az alapfokú művészetoktatást végző intézményekkel.