Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Adatbank

Eddigi kísérleteink

Horn, D., Kiss, H. J., & Lénárd, T: Hogyan befolyásolják a társadalmi csoportok közti nem-kognitív képesség különbségek az oktatási egyenlőtlenségeket – egy feltáró vizsgálat

2018 márciusa és 2020 márciusa között 10 magyar középiskola 71 osztályába látogattunk el, hogy ösztönzött kísérletekkel mérjük fel összesen 1276 diák idő-, kockázati-, társas- és versengési preferenciáit (vagyis az úgynevezett nem-kognitív képességeiket). Kutatásunk során azt vizsgáljuk, hogy ezek a különböző preferenciák hogyan függnek össze a diákok iskolai teljesítményével egyéni, illetve csoportszinten. Fontos kérdés az is, hogy ezek az összefüggések mennyire függnek a diákok szociális helyzetétől, nemétől, illetve egyéb tulajdonságaitól.

Horváth Gábor: Versengéssel kapcsolatos preferenciák vizsgálata egyetemista lányok és fiúk, valamint szakkollégisták és nem szakkollégisták között – egy laboratóriumi kísérlet eredményei A tanulmány az egyetemista fiúk és lányok, valamint a szakkollégisták és a nem szakkollégisták versengési hajlandósága közötti különbségeket vizsgálja egy laboratóriumi kísérlet keretei között. A kísérlet bemutatása megtekinthető az alábbi linken: https://www.youtube.com/watch?v=V27is21JAjU&t=17s