Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Adatbank

KEMÉNY ISTVÁN VEZETTE KUTATÁS A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK HELYZETÉRŐL

Kemény István vezette kutatás a magyarországi cigányok helyzetéről

Kemény István vezetésével 1971-ben reprezentatív adatfelvétel készült a magyarországi cigányság életkörülményeiről. A felvett anyagból – melynek kérdőívei részben megsemmisültek – a későbbiekben számítógépes fájlok keletkeztek.

A felvétel célja

A magyarországi cigányság életkörülményeinek, helyzetének feltárása.

Célsokaság

Magyarországon élő cigány lakosság

Adatszolgáltatók köre

Kérdőíves felmérés; Magyarország területén élő cigány lakosság 2 százaléka

A minta nagysága

Az elkészült adatbázis 2912 tizennégy évesnél idősebb személy adatait tartalmazza, akik 1056 egy fedél alatt élő háztartáshoz tartoznak. (Az 1971-es felvételről készült beszámoló táblázatai szerint a minta 6395 személy adatait tartalmazta, akik közül 3510 fő volt 14 évesnél idősebb.)

Időszak

1971

Főbb adatcsoportok

Az állományban szereplő változók főbb csoportjai:
1.   Írás-olvasás, iskolázottság, nyelv
2.   Foglalkozás, munkahely, kereset, egyéb jövedelemforrások
3.    Nyugdíj, álláskeresés
4.    Családi állapot, gyerekek
5.    Egészségi állapot, táplálkozás, ruházkodás
6.    Büntetések
7.    Lakás, tartós javak
8.    Fontosabb kiadások és bevételek
9.    A háztartás összetétele