Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Adatbank

Futó Projektek

Jelenleg folyó kutatások a Kutatószobában

Hajdu Tamás – Kertesi Gábor – Kézdi Gábor  – Köllő János – Szabó-Morvai Ágnes – Bíró Anikó – Elek Péter- Szabó Lajos Tamás – Varga Júlia- Benyák Barnabás – Nagy Kristóf – Hönich Heléna : Foglalkoztatási különbségek, lakóhelyi egyenlőtlenségek, születéskori egészség

Horn Dániel: Az iskolai intézményi szelekció hosszú távú hatása a tanulók munkaerőpiaci esélyeire

Dr. Kiss Károly Miklós – Dr. Lengyel Balázs – Dr. Lőrincz László: Technológiai közelség, tulajdonszerkezet és dinamika: terméktér-hálózatok 1992-től 2012-ig

Czafit Bence – Köllő János – Sebők Anna: A börtönpopuláció összetétele 2001-ben és 2011-ben

Muraközy Balázs – Békés Gábor – Koren Miklós- Holler Zsuzsanna-Szabó István -Juhász Boldizsár- Ritter Kinga- Sápi Zoltán- Vonnák Dzsamila – Bisztray Márta – Reizer Balázs – Lindner Attila Sándor – Chystiakova Olena : Vállalati magatartás vizsgálata, a vállalati sokféleség oka, és hatása a versenyképességre

Muraközy Balázs – Békés Gábor – Koren Miklós – Vonnák Dzsamila – Bisztray Márta – Halpern László – Szentistványi István János : A vállalatok különbözőségének szerepe a hatékonyság és a külkereskedelmi teljesítmény alakulásában

Czirfusz Márton – Jelinek Csaba: Városfejlődés és társadalmi szerkezetváltás Józsefvárosban

Dr. Lengyel Balázs – Dr. Lőrincz László – Németh Brigitta: A belföldi migráció hálózati meghatározottsága

Hajdu Gábor – Hajdu Tamás: Időjárási sokkok rövid és hosszú távú hatásai: terhességi kimenetek, születéskori egészség, halálozás, oktatási és munkaerő-piaci sikeresség

Kézdi Gábor – Adamecz-Völgyi Anna: A kötelező iskolalátogatási korhatár heterogén hatásai

Muraközy Balázs: Versenyképesség, külkereskedelem és a bérek

Köllő János – Boza István – Szabó Endre – Tir Melinda – Czethoffer Éva- Sebők Anna: Helyi munkaerőpiacok körülhatárolása nagy felbontású földrajzi adatokkal

Koren Miklós – Szabó István: A vállalatok termelékenysége és termékportfóliója kapcsolatának vizsgálata

Hermann Zoltán: Az 1998-as és 2010-12-es szakképzési reformok hatása

Muraközy Balázs – Halpern László – Békés Gábor – Koren Miklós – Vonnák Dzsamila – Reizer Balázs – Lindner Attila – Bisztray Márta – Boza István- Juhász Boldizsár: Beszállítói kapcsolatok vizsgálata

Dr. Koós Bálint- Kovács Katalin- Timár Judit- Virág Tünde- Hamar Anna- Jelinek Csaba- Mihály Melinda- Tagai Gergely- Velekey Gábor- Váradi Mónika Márta- Tir Melinda- Czirfusz Márton- Pósfai István- Bernard Josef- Simon Martin: Helyi közpolitikák és a marginalitás (újra) termelődése hanyatló városokban

Hajdu Tamás – Hajdu Gábor: Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire

Köllő János – Czirfusz Márton – Tir Melinda – Szabó Endre- Benyák Barnabás: Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerő-piaci folyamatokra

Bakó Tamás – Kálmán Judit- Tir Melinda: Humán tőke felhalmozás magyarországi kistérségekben 1990-2016 között

Szabó-Morvai Ágnes – Kertesi Gábor – Adamecz-Völgyi Anna – Bárdits Anna: Népesedéspolitikák rövid és hosszútávú hatásai

Sebők Anna – Köllő János – Schiltz Fritz- Szabó Lajos Tamás: A tanköteles kor leszállításának hatásai

Kertesi Gábor- Bíró Anikó- Hajdu Tamás- Szab-Morvai Ágnes- Elek Péter- Berkovics Beáta- Varga Júlia- Benyák Barnabás- Nagy Kristóf- Márk Lili Katalin- Csillag Márton: Egészség és Társadalom

Szabó- Morvai Ágne – Bordös Katalin: A magyarországi családpolitikák fertilitásra gyakorolt hatásának vizsgálata

Hermann Zoltán – Varga Júlia – Horn Dániel – Csillag Márton – Scharle Ágota- Gerskovics Borbála – Molnár Tamás – Tóth Endre – Sebők Anna – Tir Melinda – Szabó Endre – Sinka- Grósz Zsuzsanna- Köllő János – Bálint Mónika: Munkaerőpiaci Tükör 2018

Szabó Tamás – Varjú Viktor: REPAiR – REsource Management in Peri-urban AReas: Going Beyond Urban Metabolism

Takács Károly – Galántai Júlia – Samu Flóra: Párkapcsolati tényezők alakulása a felnőtté válás és a gyermekvállalás közötti életszakasz vizsgálatával.

Bisztray Márta – Muraközy Balázs – Reizer Balázs – Békés Gábor – Halpern László – Vonnák Dzsamila – Kimmer Diána – Neubrandt István Martin- Gyöngyösi Győző – Pető Rita: Vállalati termelékenység becslése és a termelékenység alakulását befolyásoló tényezők vizsgálata

Győri Ágnes – Kőszeghy Lea – Csizmady Adrienne – Megyesi Boldizsár – Ferencz Zoltán – Balázs András : Az energiahasználat társadalmi kihívásai

Kováts Bence: A család és közösség lakáshoz jutásban játszott szerepének alakulása

Köllő János – Füzér Katalin – Huszár Ákos – Illéssy Miklós – Bodor Ákos- Grünhut Zoltán – Pirmajer Attila – Bálint Lajos: Foglalkozásszerkezet a kortárs Magyarországon: automatizáció, projektesítés, regionális különbségek

Lengyel Balázs – Járay István Péter: Fiatal kutatók pályaelhagyásának elemzése Magyarországon

Köllő János – Fazekas Károly – Szabó Endre – Tir Melinda:A palliatív ellátáshoz való hozzájutás esélyét meghatározó tényezők Magyarországon

Nagy Gábor – Boros Lajos – Nagy Gyula – Kovalcsik Tamás – Dudás Gábor – Velkey Gábor Dániel – Kováts Bence – Nagy Erika – Trócsányi András: Átalakuló lokális lakáspiacok hazai nagyvárosokban

Horn Dániel – Sebők Anna – Köllő János – Reizer Balázs – Kiss Károly Miklós – Lőrincz László – Adamecz Anna – Elek Péter – Bisztray Márta: Koronavírus hatásai, sokk és kilábalási esélyek

Kertesi Gábor – Szabó Bence: Lakáspiac, gyerekvállalás és lakóhelyi mobilitás: kölcsönhatásaik és az ezekre irányuló szakpolitikák elemzése életciklus modellel

A Kutatószobában folytatott, már lezárult kutatások

Király Gábor – Dr. Koós Bálint – Dr. Kovács Katalin: Földből élők

Dobos Vivien – Horn Dániel: Magasabb korhatár – magasabb végzettség? Hogyan hat a tankötelezettségi felső korhatár növelése a középiskolai végzettség megszerzésének esélyére

Bakó Tamás – Cseres-Gergely Zsombor: Szakpolitikai beavatkozások vizsgálata mikroadatok felhasználásával

Lovász Anna – Szabó-Morvai Ágnes: Gyermekellátási  lehetőségek hatása a nők munkapiaci státuszára, különös tekintettel a rugalmas munkaformákra

Adamecz Anna – Samu Flóra – Scharle Ágota: Tanköteles kor emelésének hatása a serdülőkori terhességre 

Czeglédi Tibor – Fazekas Károly – Hárs Ágnes – Károlyi Róbert Viktor – Szabó Endre: A migránsok munkaerőpiaci integrációjának többváltozós elemzése

Hermann Zoltán: A 2015-2016. évi munaerőpiaci helyzet és folyamatok várható alakulása, hatása a növekedésre és az államháztartásra

Pósfai Zsuzsanna – Aura Moldovan: Társadalmi-gazdasági és politikai válaszok a regionális polarizációra Közép- és Kelet-Európában.
Területi mobilitás és a társadalmi-térbeli polarizáció Romániában és Magyarországon.

Szabó-Morvai Ágnes–Halász Anita–Bruce Benjamin:  A kötelező beóvodáztatás hatása az anyák munkapiaci kimeneteire

Szabó Bence – A családi kedvezmény változásának hatása termékenységre és születési kimenetekre

Deák András: Orosz/FÁK relációjú vállalati klaszterek a magyar gazdaságban

Szabó-Morvai Ágnes: A GYED Extra hatása a gyermekek születési kimeneteire

Fazekas Károly-Köllő János-Bálint Mónika-Bárdits Anna-Bíró Anikó-Csillag Márton Péter-Elek Péter-Hajdu Tamás-Hermann Zoltán-Kálmán Judit Olga-Károlyi Róbert Viktor-Kertesi Gábor-Lovász Anna-Sebők Anna-Simonovits András- Szabó-Morvai Ágnes-Tir Melinda-Varga Júlia-Vargha Lili: Munkaerőpiaci Tükör 2017

Timár Judit-Velkey Gábor-Nagy Erika-Nagy Gábor-Dudás Gábor-Perger Éva-Farkas Jenő Zsolt-Kovács András Donát-Szabó Endre-Tir Melinda :Az állam strukturális átalakulásaira adott intézményi és egyéni válaszok különböző földrajzi kontextusokban