Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Adatbank

Tudnivalók

A  KRTK és a KSH között létrejött kutatási szerződés értelmében minden  KRTK-s kutató jogosult a  HTK telephelyén működő KSH-KRTK Kutatószoba igénybevételére 2018. február 1-től. A KSH engedélyével megkötött KRTK-TK szerződés értelmében pedig 2019. óta már a TK-s kutatók is jogosultak az infrastruktúra használatára.

A részletes kutatói tájékoztatót, igénybejelentő lapot, titoktartási nyilatkozatot, az elérhető adatok körét, az adatbázisok változólistáját, demofájlokat kérésre minden jogosult kutató rendelkezésére bocsátjuk. Az erre vonatkozó igényüket illetve a Kutatószobával kapcsolatban felmerülő kérdéseket kérjük, hogy a  kutatoszoba@krtk.mta.hu címen jelezzék.

A Kutatószoba igénybevételének feltételei

A Kutatószobában való projektindításnak feltétele, hogy a projekt vezetője KRTK-s vagy TK-s kutató legyen.

A Kutatószoba igénybevételének jelzése

A Kutatószobai adatokhoz való hozzáférés feltétele a  KRTK és a KSH részéről egyaránt jóváhagyott kutatási terv. Új projektet az igénybejelentő lap kitöltésével és a kutatoszoba@krtk.mta.hu címre történő eljuttatásával lehet indítani. A kutatószobai igénybejelentő letölthető az alábbi linkről: ( https://adatbank.krtk.mta.hu/wp-content/uploads/2020/12/Igenybejelento-adatlap-kutatoszobai-hozzafereshez.doc ). A  KRTK bíráló bizottságának jóváhagyását követően az igénybejelentőt megküldjük a KSH-nak. Amennyiben a KSH is elfogadja benyújtott kutatási tervet, elkészítik a kutatók számára az azonosítókat, amellyel a kutatószobai terminálba be lehet jelentkezni. Az azonosítókat csak személyesen, előre egyeztetett időpontban lehet átvenni a KSH központi épületében (1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.) aláírt titoktartási nyilatkozat ellenében.  A titoktartási nyilatkozat egy példányát az Adatbankba le kell adni, ahol ezt követően engedélyezzük a kutató belépő kártyáján a Kutatószobába történő belépést. A kutatási terv elbírálásáról az Adatbank e-mailben értesíti a kutatókat.

Kutatási munka a Kutatószobában

A kutatási munkát a 12 terminállal felszerelt, a  HTK épületében (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.) található B.3.30-as helyiségben lehet végezni. A kutatási munka egyéb részleteiről a kutatói tájékoztató, továbbá a kutatási eredmények elkészítésére vonatkozó előírás rendelkezik, amit minden, a Kutatószobát használni jogosult kutató számára megküldünk.

Kutatószoba nyitvatartási ideje

A Kutatószoba nyitva tartása: hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00, pénteken 9.00-13.00 óra.

Időpontfoglalás a Kutatószobába

Elfogadott kutatási tervvel rendelkezők a Kutatószoba igénybevételi szándékuk időpontjait az alábbi felületen kötelesek regisztrálni:

https://kshbejelentkezes.adatbank.krtk.mta.hu/index.php

Az előzetes foglalásra a meglévő kapacitás megfelelő kihasználása és a KSH felé történő előzetes bejelentkezési kötelezettség miatt van szükség. A Kutatószoba használatára vonatkozó szándékot legkésőbb a tervezett igénybevételi napot megelőző nap 15 óráig lehet jelezni. Kérjük, a naptárban az előreláthatólag tényleges igénybevételi szándékot jelezzék csak.

OC árazás 

A KSH-val kötött megállapodás értelmében a KSH-KRTK Kutatószobából kihozni kívánt kutatási eredmények ellenőrzése (Output Checking) térítésköteles. Az erre felhasználható összeg korlátozott, amely a Kutatószobában eltöltött idő arányában kerül kiosztásra a futó projektek között. Az OC keret elosztásáról és felhasználásáról szóló kimutatás bejelentkezést követően letölthető.